Välkommen till Lyckås Måleri.

Vi är en yrkeskunnig målerifirma belägna i Bålsta. Företaget grundades 1992, så vi har lång och god erfarenhet inom yrket.

Vi på Lyckås Måleri vill att du alltid ska känna Dig nöjd med både vårt bemötande och det utförda arbetet. Vi vill också gärna höra vad Du tycker när vi är klara med uppdraget.

Vi utför

- Tapetsering
- Målning av interiörer
- Målning av fasader
- Färgsättning inne-
och utemiljöer
- Allt inom måleri

Vi bryr oss om miljön

Lyckås Måleri använder bara produkter som är godkända ur miljösynpunkt. Vi arbetar aktivt med återvinning och är delägare i en vindkraftspark.

Vi kan vårt jobb

När Du kommer till oss vill vi att Du ska känna förtroende för vår yrkeskunskap. Tillsammans på företaget har vi över hundra års erfarenhet av branschen.